Wat is een werkproject?

Als je meedoet aan een project, leef en werk je samen met een groep internationale vrijwilligers in een gemeenschap of organisatie in het buitenland. Het is een plek van uitwisseling en samenwerking, naar ieders mogelijkheden en kunnen.  

Eén of twee begeleiders uit het land zelf begeleiden de internationale groep.  Zij hebben meestal het project ook voorbereid en kennen de mensen waarmee samengewerkt wordt. Een vrijwilligersproject duurt twee a drie weken en er wordt gemiddeld zes uur per dag gewerkt. Het werk kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld het opknappen van een buurtgebouw in een stad, het organiseren van een festival, werken in een ecologische boerderij of activiteiten organiseren voor kinderen in een vluchtelingenkamp. 

 

Werkproject thema's

  1. Antifascisme, -racisme en minderheden
  2. Solidariteit
  3. Ontwapening en vredesopvoeding
  4. Mensen met een handicap
  5. Kinderen, tieners, bejaarden
  6. Ecologie en landbouw
  7. Gender
  8. Sociaal achtergestelde groepen
  9. Artistieke en culturele onderwerpen
  10. Ideologische en spirituele gemeenschappen

Tijdens het project wordt aandacht besteed aan de achtergrond en doelen van het project. Die hangen samen met het thema.

Naast het werken is er vrije tijd. Je leeft tijdens een vrijwilligersproject samen met een internationale groep mensen. Er vindt veel uitwisseling van informatie over verschillende landen en culturen plaats. Omdat je in een lokale gemeenschap zit is er veel contact met de lokale bevolking. Je leert het land daardoor op een hele andere manier kennen dan wanneer je het als toerist bezoekt. VIA hoopt dat deelnemen aan een vrijwilligersproject een inspirerende ervaring is, waardoor je op een andere manier tegen de wereld gaat aankijken.