About

 

VIA wordt alleen gerund door vrijwilligers en kan daarom de inschrijfkosten voor de deelnemers laag houden. Toch maakt VIA jaarlijks allerlei kosten voor het organiseren van projecten en activiteiten, maar ook bijvoorbeeld internet- en telefoonkosten voor het plaatsen van de vrijwilligers, accommodatiekosten voor de lange-termijn-vrijwilliger, de huur van het kantoor, enzovoorts.

Hiervoor is natuurlijk geld nodig. Stichting VIA ontvangt geen overheidssubsidie en is puur afhankelijk van fondsen, inschrijfgeld en donaties. Dat is een bewuste keuze: zo proberen we onafhankelijk te blijven van structurele overheidsinvloed maar juist het benodigde geld te laten variëren met onze activiteiten.

Donaties aan VIA kun je overmaken op:

Giro 3939975

IBAN: NL48INGB0003939975
BIC: INGBNL2A
tnv Stichting VIA
M.v.B. Bastiaansestraat 56
1054 SP Amsterdam
VIA is een door de Belastingdienst erkende ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Donaties zijn dus aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.