Doelstellingen

dsc07440_edit.jpg
 
 

MISSIE

Als onderdeel van de wereldwijde vredesorganisatie Service Civil International (SCI) wil VIA vrede, begrip en internationale solidariteit, sociale rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en respect voor het milieu bevorderen. 

VIA werkt op kleine schaal aan alternatieven en hoopt daarmee anderen hoopt te inspireren. Duurzaam, verdraagzaam, solidair en geweldloos samenleven stellen wij tegenover een cultuur van eigenbelang, economisering en geweld.

DOELSTELLINGEN

We willen meer aandacht besteden aan conflicten tussen bevolkingsgroepen in Nederland, en een steviger bijdrage leveren aan een goed samenleven. Dat betekent onder meer: experimenteren met plaatselijke activiteiten, die groepen bij elkaar brengen, niet alleen iets teweeg willen brengen bij uitgaande en te ontvangen vrijwilligers. We willen, aansluitend bij waar SCI internationaal mee bezig is, actief bezig zijn met vredeseducatie, bij onze eigen weekenden, via het PVP-programma, door actieve betrokkenheid bij internationale seminars. Onze vrijwilligers moeten echt het idee hebben dat ze door een vredesorganisatie worden uitgezonden. We willen vraagstukken van oorlog en vrede onder de aandacht brengen en in dat verband onze samenwerking met andere organisaties versterken.