Aandachtsgebieden

VIA, als Nederlandse tak van SCI, is begonnen als een vredesorganisatie en zal ook een vredesorganisatie blijven. Het is dan ook niet vreemd dat anti-oorlogsactiviteiten en antimilitarisme in het algemeen hoog in het vaandel staan.

Voorbeelden zijn protesten tegen de aanwezigheid van kernwapens in Volkel (Brabant) en een kritische houding aannemen tegen de rol van Nederland in het Irakese en het Afghaanse conflict.

We definiëren vrede in brede zin: ook harmonie met de natuur maakt onderdeel hier vanuit. Actieven demonstreerden en demonstreren tegen de uitbreiding van Schiphol en we raden kampgangers aan zich twee keer te bedenken, alvorens het vliegtuig te nemen.

Verder is solidariteit met de medemens een belangrijk aandachtsgebied; we vinden het belangrijk mensen met minder kansen te ondersteunen. Zo gaat bijvoorbeeld 10 euro van het inschrijfgeld van iedere vrijwilliger naar de 'solidariteitspot', waarmee we mensen uit het 'Zuiden', die anders nooit die mogelijkheid hadden gehad, uitnodigen om voor vrijwilligerswerk naar Nederland te komen.

Onze kampen kennen een indeling in tien categorieën (zie "wat is een vrijwilligersproject") en al deze aandachtsgebieden komen ook terug in onze andere activiteiten.

Anti-oorlogsbeweging

Op internationaal niveau heeft SCI (VIA) onderschreven dat het belangrijk is om samen te werken met soortgelijke organisaties om zodoende van elkaars netwerk gebruik te kunnen maken en de krachten te bundelen.

Hierbij is het van belang dat SCI zich als vredesbeweging manifesteert (en dus niet bijvoorbeeld als jongerenorganisatie of uitwisselingsorganisatie).

VIA heeft zich aangesloten bij twee anti-oorlogscoalities:
Coalitie Stop de Oorlog
Platform tegen de Nieuwe Oorlog
Binnen deze coalities of in andere tijdelijke samenwerkingsvormen, zet VIA zich in voor het verspreiden van het vredesgeluid. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van manifestaties en demonstraties (denk bijvoorbeeld aan de grote protesten tegen de oorlog in Irak), maar ook door het organiseren van conferenties, informatiebijeenkomsten en het maken van informatiemateriaal.

In 2002 werd door SCI een resolutie aangenomen over Irak. Helaas is deze resolutie nog steeds uiterst actueel.


Maatschappelijke betrokkenheid

Het kan anders, het kan beter

VIA en haar actieve vrijwilligers zijn van mening dat de maatschappij anders ingericht kan worden. Bij VIA blijft het niet bij de mening, VIA werkt er aan. Door middel van haar werkkampen stimuleert ze lokale initiatieven die op kleine schaal een andere samenleving voorstaan. Zo is er een hechte band tussen VIA en Emmaus, een beweging van zogenaamde 'paradijsvogels' (mensen aan de onderkant van de samenleving) die tweedehands goederen inzamelt en verkoopt, waarbij de winst naar goede doelen gaat. Daarnaast organiseert VIA kinderactiviteiten in asielzoekerscentra.

Het blijft bij VIA niet alleen bij vrijwilligersprojecten. Zo organiseerde ze in het verleden in samenwerking met andere organisaties het Vrijheidsfestival, een lawaaidemonstratie bij een gesloten centrum (=gevangenis) voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Sinds lange tijd is VIA ook actief bij anti-NAVO protesten en andere vredesdemonstraties.

Maar het grootste deel van de activiteiten is toch opbouwend gericht. Bij VIA demonstreer je niet (alleen) tegen, maar bouw je vooral op een eigen manier (vrijwilligersprojecten, LTV) aan nieuwe constructies. Samen met andere mensen leven en werken: het kan anders, het kan beter .


Sociaal Forum

Op internationaal niveau heeft SCI (VIA) besloten deel uit te maken van de Sociaal Forum beweging.

Wereldwijd komen bij Sociale Fora miljoenen mensen bij elkaar die willen werken aan een andere wereld. Op het Sociaal Forum draait alles rond het verzet tegen een wereld die bestuurd wordt volgens een economische logica van groei en winstmaximalisering, kortweg aangeduid met neoliberalisme.

SCI zendt afgevaardigden uit naar de Wereld Sociaal Fora om hier contacten te leggen met andere organisaties, onszelf als vredesorganisatie te presenteren en bijvoorbeeld aan workshops over vrijwilligerswerk deel te nemen.

In navolging van het Wereld Sociaal Forum, wordt er in Nederland het Nederlands Sociaal Forum georganiseerd. De volgende drie fora zijn inmiddels georganiseerd:

- 2004: Eerste Nederlands Sociaal Forum in de Beurs van Berlage, Amsterdam
- 2006: Tweede Nederlands Sociaal Forum in Nijmegen
- 2007: Top van Onderop – Sociaal Forum in het teken van de G8 Top in Rostock

VIA droeg bij aan het Sociaal Forum door hulp bij de organisatie, praktische hulp tijdens het forum (bijvoorbeeld opbouwen, afbreken, zaalcoördinator, filmassistentie) en inhoudelijke bijdragen (organiseren van seminars en workshops, deelname in panels).

Voor meer informatie over de beweging en voor verslagen zie:
Nederlands Sociaal Forum
Wereld Sociaal Forum
Europees Sociaal Forum

Werken in conflictgebieden

Op Internationaal niveau heeft SCI (VIA) besloten dat het belangrijk is om te blijven werken in conflictgebieden. In de geschiedenis van SCI is dit ook veel gebeurd.

Het is echter ook belangrijk om te beseffen waar je krachten liggen en tot hoever je verantwoordelijkheid voor je vrijwilligers gaat. Daarom worden er bijvoorbeeld geen vrijwilligers naar projecten in Irak uitgezonden. Wel zijn er binnen SCI mensen betrokken bij dit soort conflictgebieden, door het leggen van contacten met organisaties ter plaatse en het organiseren van informatiebijeenkomsten in eigen land.

VIA zond voorheen wel uit naar een aantal (voormalig) conflictgebieden. Het ging hier om:

  • Het Midden-Oosten / Noord-Afrika. De MOCANA groep hield zich bezig met deze regio en zond tevens vrijwilligers uit. 
  • Afrika / Azië: De Noord-Zuid groep zond vrijwilligers uit naar Azie en Afrika. Ook ontvingen we, als de menskracht dit toeliet, vrijwilligers uit deze regio's. Voorbeelden van vrijwilligers uit landen in conflict zijn Gyanendra en Punya uit Nepal, Sooriya uit Sri-Lanka en Travor uit Zimbabwe.

LET OP: Op dit moment hebben wij niet de mensen in huis om onze vrijwilligers goed voor te bereiden op projecten in deze gebieden. Daarom zenden wij voorlopig geen mensen naar deze gebieden. Wij hopen dit in de toekomst wel weer te kunnen doen.