Op Internationaal niveau heeft SCI (VIA) besloten dat het belangrijk is om te blijven werken in conflictgebieden. In de geschiedenis van SCI is dit ook veel gebeurd.

Het is echter ook belangrijk om te beseffen waar je krachten liggen en tot hoever je verantwoordelijkheid voor je vrijwilligers gaat. Daarom worden er bijvoorbeeld geen vrijwilligers naar projecten in Irak uitgezonden. Wel zijn er binnen SCI mensen betrokken bij dit soort conflictgebieden, door het leggen van contacten met organisaties ter plaatse en het organiseren van informatiebijeenkomsten in eigen land.

VIA zond voorheen wel uit naar een aantal (voormalig) conflictgebieden. Het ging hier om:

  • Het Midden-Oosten / Noord-Afrika. De MOCANA groep hield zich bezig met deze regio en zond tevens vrijwilligers uit. 
  • Afrika / Azië: De Noord-Zuid groep zond vrijwilligers uit naar Azie en Afrika. Ook ontvingen we, als de menskracht dit toeliet, vrijwilligers uit deze regio's. Voorbeelden van vrijwilligers uit landen in conflict zijn Gyanendra en Punya uit Nepal, Sooriya uit Sri-Lanka en Travor uit Zimbabwe.

LET OP: Op dit moment hebben wij niet de mensen in huis om onze vrijwilligers goed voor te bereiden op projecten in deze gebieden. Daarom zenden wij voorlopig geen mensen naar deze gebieden. Wij hopen dit in de toekomst wel weer te kunnen doen.