VIA in het kort

Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) organiseert internationale vrijwilligersprojecten in Nederland. Daarnaast zenden we Nederlandse vrijwilligers uit naar projecten in het buitenland.

Projecten

Tijdens een vrijwilligersproject leef en werk je gedurende een aantal weken samen met een internationale groep vrijwilligers. Het doel van projecten is om op een praktische manier een bijdrage te leveren aan maatschappelijke verandering. Naast het nut van het werk dat in de projecten verzet wordt, denken we ook dat het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten bijdraagt aan wederzijds begrip.

Hulp

We proberen via deze projecten concrete hulp te bieden aan organisaties die bijdragen aan maatschappelijke verandering en hierbij steun kunnen gebruiken.Het werk dat vrijwilligers tijdens een vrijwilligersproject doen komt dus rechtstreeks ten goede aan de organisatie waarvoor ze werken, of ze nu meehelpen in een natuurgebied, tweedehands spullen inzamelen en opknappen, werken met gehandicapten of activiteiten organiseren in een asielzoekerscentrum.

SCI

 VIA is de Nederlandse tak van Service Civil International (SCI), een internationale vredesorganisatie. SCI werd vlak na de eerste wereldoorlog opgericht: een groep internationale vrijwilligers werkte in Frankrijk samen aan de wederopbouw van verwoeste dorpen. In de loop der jaren is SCI uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk, met takken in Europa, Azië en de VS en met partners in andere delen van de wereld. Die takken en partners organiseren allemaal hun eigen werkprojecten, waaraan buitenlandse vrijwilligers deelnemen. Het motto van SCI is 'deeds and words'. Belangrijk voor elk project is dat het op enige wijze voldoet aan de missie van SCI: het bevorderen van vrede!

Lange Termijn Vrijwilliger

Naast het deelnemen aan werkprojecten van twee of drie weken biedt VIA ook beperkte mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in het buitenland voor langere tijd.

Aktief binnen VIA

VIA bestaat geheel uit vrijwilligers; we hebben geen betaalde krachten in dienst. VIA is altijd op zoek naar nieuwe mensen om mee te helpen bij de organisatie van kampen en het uitzenden van vrijwilligers.