Op internationaal niveau heeft SCI (VIA) onderschreven dat het belangrijk is om samen te werken met soortgelijke organisaties om zodoende van elkaars netwerk gebruik te kunnen maken en de krachten te bundelen.

Hierbij is het van belang dat SCI zich als vredesbeweging manifesteert (en dus niet bijvoorbeeld als jongerenorganisatie of uitwisselingsorganisatie).

VIA heeft zich aangesloten bij twee anti-oorlogscoalities:
Coalitie Stop de Oorlog
Platform tegen de Nieuwe Oorlog
Binnen deze coalities of in andere tijdelijke samenwerkingsvormen, zet VIA zich in voor het verspreiden van het vredesgeluid. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van manifestaties en demonstraties (denk bijvoorbeeld aan de grote protesten tegen de oorlog in Irak), maar ook door het organiseren van conferenties, informatiebijeenkomsten en het maken van informatiemateriaal.

In 2002 werd door SCI een resolutie aangenomen over Irak. Helaas is deze resolutie nog steeds uiterst actueel.