VIA, als Nederlandse tak van SCI, is begonnen als een vredesorganisatie en zal ook een vredesorganisatie blijven. Het is dan ook niet vreemd dat anti-oorlogsactiviteiten en antimilitarisme in het algemeen hoog in het vaandel staan.

Voorbeelden zijn protesten tegen de aanwezigheid van kernwapens in Volkel (Brabant) en een kritische houding aannemen tegen de rol van Nederland in het Irakese en het Afghaanse conflict.

We definiëren vrede in brede zin: ook harmonie met de natuur maakt onderdeel hier vanuit. Actieven demonstreerden en demonstreren tegen de uitbreiding van Schiphol en we raden kampgangers aan zich twee keer te bedenken, alvorens het vliegtuig te nemen.

Verder is solidariteit met de medemens een belangrijk aandachtsgebied; we vinden het belangrijk mensen met minder kansen te ondersteunen. Zo gaat bijvoorbeeld 10 euro van het inschrijfgeld van iedere vrijwilliger naar de 'solidariteitspot', waarmee we mensen uit het 'Zuiden', die anders nooit die mogelijkheid hadden gehad, uitnodigen om voor vrijwilligerswerk naar Nederland te komen.

Onze kampen kennen een indeling in tien categorieën (zie "wat is een vrijwilligersproject") en al deze aandachtsgebieden komen ook terug in onze andere activiteiten.